За нас

Историја

Секојдневните искуства кои често ја подигнуваат свеста кај човекот, исто така, си имаа нивно влијание и кај нас. Овие искуства не мотивираа и нас за да бидеме заинтересирани за безбедноста и здравјето при работа вработените во Република Македонија. Од нашите истражувања добивме резултати дека оваа област е помалку развиена и безбедноста на работниците на работното место е многу мала, или во некои случаи воопшто нема сигурност, па затоа решивме да основаме агенција или наша компанија, која ќе се занимава со безбедноста и здравјето при работа.

Идејата беше од нашите дипломирани инженери од областа на безбедноста, кои одбраа неколку области во кои ќе се дејствува и заедно одлучивме да ја отвориме нашето претпријатие со назив Elektrodepo.

Одлуката за да се отвори нашата компанија бараше повеќе време, неговото официјално отворање беше на 17 ноември 2015 година, што значи дека ние сме релативно ново претприатије. Ова не го негира ниту најмалку фактот дека ние сме еден од единствените и нај професионалните во земјава.
Локацијата, каде што започна реализација на нашата мисија беше во Тетово, а потоа се прошири во Струмица и во Штип. Капацитетот со кој почнавме беше просечен капацитет, со кој во главно беше опфатена Северо - Западната Македонија, а потоа, благодарение на направената работа постигнавме да го прошириме нашиот капацитет до такво ниво со што ја покривме целата територијата на Република Македонија.
Целта на нашата компанија беше дека и во нашата земја, како и во сите земји во светот, секој вработен да се чувствува безбеден на неговото работно место, со цел што помалку да има последици, кои во повеќето случаи се и фатални. Ние секогаш ja подржуваме нашето убедување која не мотивира за работата што ја правиме а тоа е дека "Безбедноста почнува од нас"!

Ние сме донеле и ќе продолжиме да донесуваме секогаш и повеќе иновации во областа каде што работиме, за вашата безбедност при работа и ќе се обидеме да се отстранат сите можни последици при работниот процес. Ние секогаш ќе бидеме до вас и ќе работиме само за вас.

Мисија

Нашата мисија е безбедноста и здравјето на секој работник во работниот процес. Ние секогаш имаме за цел избегнување на штета кај работниците, бидејќи секое оштетување на работникот е загуба и за компанијата во која овој работник служи. Затоа, сакаме да ви објасниме дека безбедноста на работникот и неговата здравствена состојба е основа за вашиот профит, но исто така и наша мисија, која со упорност се обидуваме да ја реализираме.

Визија

Нашата компанија секогаш работи за да ја избегне несигурноста и последиците кои можат да ги имаат вработените во работниот процес, затоа нашата визија е да бидеме синоним за безбедноста на работниците во нивните работни места.

Тим на работа

 • Директор - Арменд Каса
  armend.kasa@elektrodepo.mk
 • Супервизор - Фисник Адеми
  fisnik.ademi@elektrodepo.mk
 • Инженер за прехрамбена технологија; Професионално лице за безбедност при работа - Ермине Решити
  ermine.reshiti@elektrodepo.mk
 • Технолог за прехрамбена индустрија - Имиѓиле Мена
  imingjile.mena@elektrodepo.mk
 • Инженер за безбедност и здравје при работа - Авни Абази
  avni.abazi@elektrodepo.mk
 • Инженер за шумарство; Професионално лице за безбедност при работа - Соња Кировска
  sonja.kirovska@elektrodepo.mk

Соработници

Нашиот успех освен напорната работа се развиваше исто така благодарение на поддршката и меѓусебна соработка со;
• Progens - за реализацијата на хемиските и биолошките контроли
• Поликлиника Медика - за реализацијата на медицинските прегледи.