Добредојдовте во Elektrodepo - Вовед

Запознавajте се со професионална компанија во земјата, која се грижи за Вашата безбедност и здравје при работа, преку обезбедување на:

  • Прецизнo мерење со нај софистицирани инструменти и ажурирана технологија во регионот;

  • Проценка на ризик од професионалeн дипломиран инженер, а пред сѐ со долгогодишно искуство на оваа област;

  • Подготовка и дизјанирање на документација – елаборати за безбедност при работа и планови за евакуација од дипломирани инженери;

  • Контрола и проверка на сите податоци добиени и предадени од страна на професионален тим;

  • Подготвени да се соочат со било кој терен.

  • За нас клиентот е секогаш на прво место ...

Галерија

  • МисијаНашата мисија е безбедноста и здравјето на секој работник во работниот процес. Ние секогаш имаме за цел избегнување на штета кај работниците, бидејќи секое оштетување на работникот е загуба и за компанијата во која овој работник служи. Затоа, сакаме да ви објасниме дека безбедноста на работникот и неговата здравствена состојба е основа за вашиот профит, но исто така и наша мисија, која со упорност се обидуваме да ја реализираме.

  • ВизијаНашата компанија секогаш работи за да ја избегне несигурноста и последиците кои можат да ги имаат вработените во работниот процес, затоа нашата визија е да бидеме синоним за безбедноста на работниците во нивните работни места.

Нашите клиенти